آموزش مجسمه سازی

آموزش سفالگری

آموزش طراحی

کارگاه های اموزشی

ورکشاپ ریخته گری فلزات رنگی با ماسه
مشاهیر
ژانویه 26, 2020

ورکشاپ نقاشی زیر لعابی

کارگاه طراحی
مشاهیر
ژانویه 25, 2020

کارگاه اموزشی طراحی فیگوراتیو

معرفی هنرمندان

مشاهیر
ژانویه 26, 2020

محمود فرشچیان

مشاهیر
ژانویه 26, 2020

هوشنگ سیحون

مشاهیر
ژانویه 26, 2020

جعفر نجیبی

اساتید آموزشگاه

با اساتید آکادمی هنرهای تجسمی مشاهیر بیشتر آشنا شوید.

1s12ZlphQWe9PPPf_Oh3mg_500x500

مسیح احمدی

آرشتیکت، مجسمه ساز، جواهر ساز، مدال هنری

Untitled-2

عاطفه بساک بختیاری

کارشناس ارشد صنایع دستی

لیلا بهرامی

لیلا بهرامی

کاردانی نقاشی، کارشناسی نقاشی، کارشناسی مجسمه سازی، کارشناسی ارشد اقتصاد هنر

مدیر و موسس آکادمی هنرهای تجسمی مشاهیر

Untitled-2

ملیحه آدم زاده

مجسمه ساز

Untitled-2

حسین سبحان پور

سفال گر و سرامیک کار